BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

След 30 години разруха: Ремонтират спешно едва 8 км. от напоителния канал

След 30 години на разруха едва 8 километра от общо 37 километровото трасе на напоителен канал „Виница“ ще бъдат ремонтирани със средства от подмярката „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (ПРСР). Това каза пред репортер на shumenonline.bg инж. Христо Николов, управител на „Напоителни системи“ Шумен.

„До 2022 година ще имаме нови 8 км. по напоителен канал М1. Това са най-компрометираните участъци от началото на канала – от тунел „Патлейна“ до Драгоево, на които ще бъде извършена пълна рехабилитация за сумата от 8 млн. лв. След ремонта вече ще имаме водомер в началото и в края на канала. Така ще знаем какво количество вода влиза в канала, какво изтича, колко излиза на края и колко са загубите по канала“, обясни инж. Николов.

По груби изчисления около 30 млн. лв. са необходими за цялостна реконструкция на канала.

От изграждането му през 70-те години на миналия век до днес по канала се извършват само козметични ремонти, като всяка година дружеството кърпи съоръжението със скромната сума от 25 хил. лв. Често компрометираната система била обект на посегателства от страна на земеделските производители, които чупели хидрантите.

Ремонтът ще се осъществи извън напоителния сезон. Срокът за подаване на проектни предложения е 3 юли, а този за изпълнение на проекта февруари 2022 г.

Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към реконструкция и модернизация на инфраструктурата за напояване, използвана само за селскостопански нужди, извън земеделските стопанства, с цел намаляване на загубите на вода и адаптиране на селското стопанство към последиците от изменението на климата.

„Напоителни системи“ ЕАД ще извърши ремонт на подбраните най-критичните участъци от най-интензивно експлоатираните съоръжения, които 14-те регионални клонови подразделения на дружеството стопанисват в цялата страна.  За възстановяване на инфраструктурата за напояване в страната ще бъдат инвестирани близо 100 млн. лв.

„Приоритет на клоновата структура през първия програмен период са най-компрометираните участъци от главната напоителна инфраструктура, което ще осигури икономия на вода и ще даде възможност за рационално използване на водния ресурс, както и възможност на земеделските производители за увеличаване на поливните площи“. Това посочва в писмо до редакцията ни изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева.

„Напоителни системи” ЕАД участва с общо 26 броя проектни предложения за рехабилитация на съоръжения от инфраструктурата за напояване, по подмярка 4.3 „Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Съгласно изискванията по мярката всяко едно проектно предложение не може да надвишава сумата от 6 000 000 евро. Няма определен максимален размер на сумата, предвидена за един клон на дружеството, тъй като съоръженията са с различни параметри и обхват. В цитирания брой проектни-предложения са включени обекти от териториалния обхват на всеки клон, а където е по-наложително, обектите са повече от един. Критериите за оценка на проектните предложения са изготвени и публикувани на сайтовете на МЗХГ и Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН).

Следващата процедура по мярката ще стартира през 2022 г., когато ще бъдат отпуснати още 200 хил. евро за цялата страна.

shumenonline.bg

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!