BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Живеем средно по 72,6 години

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот1 общо за населението на област Шумен, изчислена за периода 2021 – 2023 г., е 72.6 години, като спрямо предходния период (2020 – 2022) се увеличава с 1.3 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.9 години по-ниска от средната за страната – 73.5 години, сочат данните на проучването на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Фиг. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот общо за страната и област Шумен по периоди

Възраст

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Шумен е 69.6 години, докато при жените е по-висока – 75.8 години. В област Шумен равнището на показателя е по-ниско от регистрираното средно за страната – при мъжете с 0.3 години, а при жените – с 1.5 години.

В сравнение с 2013 през 2023 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Шумен е намаляла с 0.1 години. При жените наблюдаваме намаление на средната продължителност с 0.3 години, докато при мъжете средната продължителност на предстоящия живот се увеличава с 0.2 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2012 – 2014 г. – 6.9 години, а най-малка в периодите 2015 – 2017 г. и 2020 – 2022 г. – 5.9 години в полза на жените.

                                       1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот в област Шумен по пол и периоди

Периоди

Общо

Мъже

Жени

2011 – 2013

72.7

69.4

76.1

2012 – 2014

73.1

69.7

76.6

2013 – 2015

73.5

70.3

76.9

2014 – 2016

73.9

70.8

77.1

2015 – 2017

74.2

71.3

77.2

2016 – 2018

74.3

71.3

77.3

2017 – 2019

74.2

71.0

77.6

2018 – 2020

73.7

70.5

77.0

2019 – 2021

72.4

69.5

75.6

2020 – 2022

71.3

68.5

74.4

2021 – 2023

72.6

69.6

75.8

Очакваната продължителност на живота в регионален аспект варира от 70.3 години в област Видин до 75.4 години в областите София (столица) и Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната. При мъжете стойността на показателя по области се движи между 72.3 години (Кърджали) и 66.5 години за област Видин. При жените, които във всички области на страната живеят по-дълго от мъжете, средната продължителност варира в малко по-тесни граници – между 78.9 години за областите София (столица) и Кърджали и 74.9 години за област Видин.

За периода 2021 – 2023 г. разликата в продължителността на живота между двата пола е най-голяма в област Враца (8.5 години), а най-малка – в област Шумен (6.3 години).

1 Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Подробна информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот за отделните възрасти е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблици за смъртност“.

Материалът Живеем средно по 72,6 години е публикуван за пръв път на SHMOKO.BG.

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!